GOOGLE EARTH

Ovdje se nalazi 120 listova TK50 za prostor BIH u kmz formatu za korišćenje u Google Earth programu i drugim programima koji podržavaju ovaj format.

Na kraju spiska se nalazi link za download svih 120 karata u paketu.

TK50 BIH Google Earth